Polityka prywatności


14. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google+

Na tej stronie internetowej administrator danych zintegrował przycisk Google+ jako komponent. Google+ jest tak zwaną siecią społecznościową. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych. Spółką zarządzającą Google+ jest Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych automatycznie pobiera wyświetlenie odpowiedniego przycisku Google+ firmy Google poprzez odpowiedni komponent przycisku Google+. W trakcie tej procedury technicznej Google dowiaduje się, jaka konkretnie podstrona naszej witryny internetowej została odwiedzona przez podmiot danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ dostępne są pod adresem:

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretne podstrony naszej strony internetowej zostały odwiedzone przez tę osobę. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google+, a Google przyporządkowuje je do odpowiedniego konta Google+ powiązanego z osobą, której dane dotyczą.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na zintegrowany na naszej stronie przycisk Google+ i w ten sposób udzieli rekomendacji Google+ 1, wówczas Google przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisuje dane osobowe. Google zapisuje rekomendację Google+ 1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Następnie rekomendacja Google+ 1 udzielona przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+ używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane zdjęcie, jest zapisywana i przetwarzana w innych usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google jest również w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi zapisanymi w Google. Ponadto Google zapisuje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Poprzez przycisk Google+ Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w Google+. Dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+, czy też nie.

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać danych osobowych do Google, może zapobiec temu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.
Dalsze informacje i postanowienia Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google+ 1 można uzyskać pod adresem developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i korzystania z LiveZilla

Na tej stronie internetowej administrator danych zintegrował komponent LiveZilla. LiveZilla jest oprogramowaniem typu live support help desk, które umożliwia bezpośrednią komunikację w czasie rzeczywistym (tzw. live chat) z odwiedzającymi ich własną stronę internetową. Twórcą komponentu LiveZilla jest LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Niemcy. Przy każdym pojedynczym wywołaniu na naszej stronie internetowej, która jest wyposażona w komponent LiveZilla, komponent ten zbiera dane w celu obsługi systemu czatu na żywo i analizy działania systemu. Więcej informacji o LiveZilla można znaleźć pod adresem www.livezilla.net/home/en/.

Komponent LiveZilla umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja cookies jest wyjaśniona powyżej. Pseudonimizowane profile użytkowników mogą być tworzone przy pomocy LiveZilla cookie. Takie pseudonimizowane profile użytkowania mogą być wykorzystywane przez administratora do przeprowadzania analizy zachowań odwiedzających, jak również analizy i utrzymania prawidłowego działania systemu czatu na żywo. Analiza ta służy również ulepszaniu naszych ofert. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu LiveZilla nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej, wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi, które zawierają ten sam pseudonim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak już wspomniano, w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również komponentowi LiveZilla zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już używane przez komponent LiveZilla mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych LiveZilla GmbH są dostępne pod adresem www.livezilla.net/disclaimer/en/.

16. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, a także ich bezpłatne oglądanie, przeglądanie i komentowanie. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i programów telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów oraz filmów tworzonych przez użytkowników. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można uzyskać pod adresem www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaka konkretnie podstrona naszej witryny internetowej była odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film YouTube, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

 


YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, w momencie połączenia z naszą stroną internetową jest zalogowana na YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, można zapobiec ich dostarczeniu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się ze swojego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych YouTube, dostępne pod adresem www.google.com/intl/en/policies/privacy/, informują o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

17. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c GDPR. 6(1) lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi w naszej firmie i jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych opierałoby się na Art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

 

18. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

19. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium stosowanym do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

20. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg konieczny do zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania takich danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik ten wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

 

21. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza polityka prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności zewnętrznych inspektorów ochrony danych, który powstał we współpracy z firmą RC GmbH, zajmującą się sprzedażą używanych notebooków oraz prawnikami prawa mediów z WBS-LAW.